fredag 6 januari 2012

Snårigt värre...


Att urskilja det värdefulla från det mindre värdefulla är inte alltid lätt.
Vad som är värdefullt i livet är också högst personligt.

För någon är fysisk hälsa och styrka det viktigaste. För någon annan är makt och pengar viktigast.
När vi ser på andra kan vi förblindas av våra egna värderingar och dömma dem utgående från våra val.
Eller så förvirras vi av andras starka övertygelser och förringar våra egna liv.

Speciellt när barnen var små kände jag att jag ofta fick gå en makt kamp med mina egna värderingar och det jag upplevde att omgivningen värderade. För mig var det värdefullt och viktigt att jag kunde stanna hemma med mina barn deras första år i livet. Jag vet att det inte för alla är möjligt att välja det man vill. Men ofta reflekterar vi inte över våra egna värderingar utan blint gör som "alla andra" eller som det förväntas av oss.

Men vi är ju inga kopior. Vi har unika liv. Unika gåvor, unika drömmar. Våra mål är olika.

Om du just nu står inför ett val i livet och inte vet hur du skall välja.
Våga ställa dig själv frågan: Vad är värdefullt? Är det viktigaste i livet makt, pengar, anseende,
eller är det  något annat som är värdefullare?

Våga vara den Du är ämnad att vara. Bli den Du är skapad till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar