fredag 15 november 2013

Att lyssna till det tysta


I dag fanns det på dagens tidning en mycket berörande kolumn om att lyssna till sitt inre.
Skribenten hade mött en lite flicka som var mobbad men som i sitt inre visste att det mobbarna sa inte var sant om henne. Skribenten förundrades över flickans klarhet och oförstörda "öra" att lyssna in det som är sant.
Jag tror att vi är många vuxna som behöver träna på att lyssna till det som är sant. Inte bara höra det som sägs om oss. Utan lyssna till sanningen!
Under en mycket lång tid har jag fått träna mig i att lyssna till den inre sanningen. Och då menar jag verkligen träna. Att träna betyder inte att man nödvändigtvis redan kan en sak, utan man tränar på för att bli bättre och klara av en sak.

För mig har resan pågått flera år. När jag började fått fatt på sanningar och lögner var somliga sanningar smärtsamma, andra silkesmjuka som balsam för själen. Lögnerna var inte lätta att hantera för somliga lögner hade jag trott på hela mitt liv, andra hade präntats in i mig så djupt att jag inte kunde skilja på sanning eller lögn till en början.

Ord och förväntningar som sagt om mig, till mig eller andra har blivit spår som ristats in i själen. Att våga se sanningen kan vara smärtsamt, men det kommer att frigöra och hela.
Somliga människors röster är så starka. Deras ord kan etsa fast förväntningar eller "sanningar" (lögner) så starkt att man själv inte kan skilja på den egna sanningen och den andras ord.

Välj aktivt att inte lyssna på lögner!

Den starkaste rösten är att du är älskad, värdefull och okränkbar för att du är skapad och älskad av Den Högste.Om alla andra röster säger något annat får du lyssna in Den Högstes röst.

Du får träna på att lyssna in vad som är sanningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar