torsdag 8 mars 2012

Dyrbar är Du

                                                                   
                                                                     Dyrbar i min hand
                                                                               en tår
                                                                             ett skratt

                                                                         Dyrbara skatt
                                                                  
                                                                       En pärla av glas
                                                                         skör och sval
                                                                            
                                                                    En spricka i mitt skal
                                                                  
                                                                              en blick
                                                                               ett ord

                                                                              skönhet
                                                                                 ljus

                                                                      En spricka i glas
                                                                      skönhetens skatt

                                                      En tår, ett skratt, är pärla i Din hand

                                                                      Dyrbar är Du
                                                                                                               Miia 2012

________________________________________________________________________________

                                                   Trevlig kvinnodag Alla Dyrbara pärlor!
                                                                     

1 kommentar: